op-de-weg.jpg

Slimme digitale verkeersoplossingen

Via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen is er steeds meer reisinformatie beschikbaar. Deze informatie kan reizigers helpen de reis slim te plannen, op een ander tijdstip te reizen, een ander vervoermiddel of een andere route te kiezen. Beter Benutten Zwolle Kampen en andere Beter Benutten regio’s faciliteren marktpartijen om reisinformatiediensten te ontwikkelen en aan te bieden aan reizigers.

Provincie Overijssel organiseert samen met Beter Benutten Zwolle Kampen, Stedendriehoek en Twente bijeenkomsten voor bestuurders, managers en specialisten over slimme mobiliteit. Tijdens de eerste bijeenkomst in november 2015 verkenden wegbeheerders/overheden, kennisinstellingen en landelijke programma’s zoals Beter Benutten en Connecting Mobility de impact van slimme mobiliteit. Bij de tweede bijeenkomst, op 19 februari 2016, werden overheden, kennisinstellingen en andere partijen werden uitgedaagd om samen de eerste contouren te schetsen van een ontwikkelprogramma Slimme Mobiliteit Overijssel.

Meer informatie

Files en verkeerschaos rond evenementen en attracties zijn geen uitzondering. Met goede informatiediensten en event-apps kan hieraan iets worden gedaan. Evenementenorganisaties en -locatiebeheerders kunnen hun bezoekers hiermee op maat begeleiden, van huis naar het evenement en weer terug. Zo begint en eindigt de beleving van gastvrijheid bij de eigen voordeur. De bereikbaarheid kan hiermee voor, tijdens en na evenementen worden verbeterd, ook voor andere reizigers. De Beter Benutten-regio’s, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM werken binnen het thema ‘Evenementen’ de komende jaren samen met de evenementenbranche aan een betere bereikbaarheid.

Factsheet evenementen

Talking Traffic is het met elkaar verbinden (laten praten) van weggebruikers, voertuigen en wegkantsystemen (verkeerslichten). In de praktijk betekent het dat de wegbeheerders data over verkeer bij verkeerslichten en de verkeersregelingen openbaar beschikbaar stellen voor marktpartijen. De marktpartijen verwerken deze data tot informatie voor de weggebruiker. Om voor de leveranciers en dienstverleners een voldoende grote markt te zijn, trekken alle publieke partijen samen op en komt er een landelijke marktbenadering.

Het doel is de reiziger, via een app op hun smartphone of via hun navigatiesysteem, reisinformatie op maat te bieden. Op deze manier kunnen weggebruikers worden geïnformeerd, geadviseerd en beïnvloed over rijtaken zoals snelheid, rijstrookkeuze, in- en uitvoegen en gevaren. Dit maakt het mogelijk slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen.

In regio Zwolle Kampen willen we dit op de drukste punten inzetten zoals bijvoorbeeld de route Middelweg-Zwartewaterallee-oprit Zwolle Noord A28 en in Kampen de route langs de stadsbrug. Vanaf dit jaar gaan we hier concreet mee aan de slag.

Factsheet C- ITS

Factsheet reisinformatiediensten

 

Hoe kan Big Data en Open Data een rol spelen in het vergroten van de bereikbaarheid? Samen met de markt proberen de overheden binnen Beter Benutten hier een antwoord op de vinden.

Op basis van een landelijk aanpak dagen we marktpartijen uit om samen met de publieke sector reisinformatiediensten te ontwikkelen en in te zetten die reisgedrag voorafgaand aan en tijdens de reis kunnen beïnvloeden. Mogelijkheden voor toepassing zien we voor supermarktlogistiek, incidenten, evenementen en bij vervoer over water.

Factsheet data

Het combineren van vervoersvormen

Tijdens een reis van A naar B blijkt het vaak mogelijk diverse vervoersvormen (auto, OV, fiets) te combineren. Toch reizen mensen vaak uit gewoonte vrijwel dagelijks op dezelfde manier naar hun bestemming. Binnen onze regio benutten wij de mogelijkheden om andere vormen van vervoer te stimuleren, op te waarderen en efficiënter te maken. Dit maakt dat reizigers makkelijker overstappen of een ander vervoermiddel kiezen.

Wilt u carpoolen maar bent u bang dat u uw auto niet kwijt kunt? Aan de A28 is een extra carpoolplaats beschikbaar.

Logistiek en transport over water

Hoe kunnen we verladers en goederenvervoerders stimuleren (een deel van) het vervoer over de weg te vervangen door vervoer via water? En welke mogelijkheden heeft deze doelgroep nog om hun logistieke processen efficiënter en duurzamer te organiseren? De logistiek makelaars zoeken samen met de verladers en goederenvervoerders naar veranderopties. Daarnaast stemmen we de bediening van bruggen en sluizen beter op de vraag van binnenvaartschippers en verladers af om zo het vervoer over water aantrekkelijker te maken.

Deze maatregel zet in op betere benutting van de vaarwegen door de brug- en sluisbedieningstijden op het vaarwegennetwerk in de regio Zwolle-Kampen-Meppel te optimaliseren. De bediening van bruggen en sluizen kan beter op de vraag van binnenvaartschippers en verladers worden afgestemd door een flexibelere inzet van bedienend personeel en op langere termijn de invoering van bediening op afstand. Als dit is gerealiseerd kan de binnenvaart beter voldoen aan de eisen die de logistieke en productieprocessen van de verladers stellen. Dit versterkt de positie van de binnenvaart en vermindert de druk op het wegennet door een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water.

We hebben een goed beeld gekregen van de top-100 van verladers en goederenvervoerders die regelmatig stilstaan in de spits, dit mede door de actieve samenwerking met koepelorganisatie EVO-TLN.

Onze logistieke makelaars verleiden deze bedrijven actief om de spits te mijden, een overstap naar water te realiseren of haar logistieke processen efficiënter en vaak duurzamer te realiseren. De makelaars bieden de bedrijven mogelijkheden die hen kunnen motiveren het transport op een andere manier in te zetten. Je kunt hierbij denken aan een financiële beloning, licenties voor transportmanagementsystemen en in gesprek gaan met gemeenten over venstertijden. Soms is het ook gewoon een kwestie van bewustwording dat het ook anders kan. Om het project tot een succes te maken, werken de logistiek makelaars samen met een aantal belanghebbende partijen zoals Port of Zwolle / Twente, TLN en EVO, Schuttevaer en regionale en lokale overheden.

Meer informatie? Neem contact op met één van de logistieke makelaars.

 

Projectoverzicht Fietsen

Fietsen naar het werk scoort in Overijssel. Wist u dat fietsende medewerkers gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar minder vaak ziek zijn dan de niet-fietsers? Ook zijn zij over het algemeen fitter en productiever op het werk. Wij van Werkgeversaanpak Regio Zwolle helpen u met diverse projecten om uw werknemers op de fiets te krijgen. Daarnaast helpen wij u met een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Fietsmaatjes is de meest succesvolle fietsactie van Nederland. Afgelopen jaar deden 5.000 medewerkers en 330 bedrijven mee om zo vaak mogelijk de fiets te pakken naar het werk. In 2020 wordt deze actie herhaald. Zorg dat uw bedrijf er (weer) bij is en meld u aan op onze wachtlijst.

Lees meer

Fietsmissie: Kies de Fiets

Vindt u de fietsen ook belangrijk? Meld u dan als werkgever aan om 10% meer mensen op de fiets te krijgen, en ontvang een gratis communicatie-toolkit van Kies de fiets! Dit is een initiatief van Minister Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontvang de toolkit

Deelfietsen

Werkgeversaanpak Regio Zwolle stimuleert deelfietsen in de regio. Bespaar tijd, geld en maak samen met ons de regio bereikbaarder. Samen met u willen wij een bijdrage leveren aan een gezonde en bereikbare regio. Veel mensen gebruiken al een fiets als ze zich in de grote stad willen verplaatsen. Bent u de volgende?

Meer info

Bent u een werknemer of werkgever op Hessenpoort? Dan kunnen u en/of uw collega’s een week lang gratis een e-bike testen! Een onderdeel van dit programma is de ‘fietsprobeerpool’. Meld u aan via onderstaande knop om vrijblijvend te proberen hoe de e-bike voor u bevalt!

Meld u aan

4 maanden gratis een e-bike

Werkt u op Hessenpoort? Dan hebben wij misschien en aantrekkelijk aanbod voor jou! Gedurende de werkzaamheden aan de Nieuwleusenerdijk worden er gratis elektrische fietsen beschikbaar gesteld die maximaal vier maanden lang kunnen worden gebruikt.

Bekijk actie

Voordelen voor u als werkgever

  • - Gezonde, vitale medewerkers
    - Minder parkeerproblemen
    - Aantrekkelijk werkgeverschap; meer keuzevrijheid voor medewerkers
    - Mogelijk bespaart u kosten

Bekijk onze diverse projecten. Wij staan voor u klaar met eBikes, deelfietsen, fietsmaatjes en veel meer! Heeft u zelf een idee voor een project? Laat het ons weten. Wij sparren graag samen met u.

Wilt u meer informatie of instappen op onze actuele projecten? Neem dan contact met ons op!

© 2016 Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle